ارتباط با ما

چگونه با ما در ارتباط باشید؟

اعضای تیم تکتال در سه شهر تهران، اصفهان و کرمانشاه مستقر هستند با این حال بیشتر خدمات تکتال به جر مشاوره بازاریابی و تحقیقات بازار غیر حضوری است و نیاز به ارتباط در محل وجود ندارد با این حال در صورت نیاز امکان حضور و مشاوره فراهم است.

خدمات مشتری

تبلیغات

برای درج آگهی با شماره زیر در ارتباط باشند.درج آگهی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

تجاری

1928e537